O KLUBU

KRATKA ZGODOVINA IN NAMEN KLUBA

Drsalno kotalkarski klub Triglav Kranj je nastal decembra leta 2017 v Kranju. Njegov namen je mladim in odraslim približati drsalni in kotalkarski šport. Klub ponuja kakovostno in zabavno učenje dveh koordinacijsko zahtevnih športov.

V klubu je za enkrat aktivna le kotalkarska sekcija, v prihodnosti pa načrtujemo tudi kakovostno ponudbo umetnostnega drsanja.

Tekom celega leta se lahko vključite v klubsko kotalkarsko vadbo ali tečaje kotalkanja. Tečaji se tekom šolskega leta izvajajo v telovadnicah osnovnih in srednjih šol v Kranju in njegovi okolici, v času poletnih počitnic pa klub tečaje izvaja na prostem. V klubsko vadbo se lahko vadeči vključijo trikrat ali petkrat tedensko.

DELO KLUBA

Gibe pri umetnostnem drsanju in kotalkanju povezujemo z glasbo in ustvarjamo različne koreografije. Ker so koreografije pomemben del obeh športov, se trudimo, da bi otroci čim več nastopali in pokazali kaj so se naučili, zato enkrat letno organiziramo božično novoletno kotalkarsko revijo, tekom leta sodelujemo na občinskih prireditvah, kjer se predstavljamo s svojimi točkami, organiziramo klubska in medklubska tekmovanja ipd.